A Reiki története

Részlet a Reiki I. tananygaból

A Reki története (részlet)


A tradicionális reiki- történet az 1800-as évek közepén kezdődik Mikao Usuival, aki a japán Kyoto (Kiotó) város Doshisha Egyetemének elöljárója, valamint keresztény lelkész volt. Amikor a tanítványai arra kérték, hogy mutassa be Jézus gyógyításainak módszerét, Usui tíz évig tartó nyomozásba fogott, hogy megtalálja az eljárásokat, és jártasságra tegyen bennük szert. Amikor a japán keresztény hatóságok azt mondták neki, hogy erről a gyógyításról nem beszélnek, alig ismerik, Usui a buddhizmusban kereste a választ. Az indiai Buddha (Gautama Siddhartha [Sziddhártha], Kr.e. 620-543) és a történelmi Jézus élete között feltűnő hasonlóságok mutatkoznak. A buddhista szerzetesek úgy tájékoztatták Usuit, hogy az ősi szellemi gyógyítási eljárásról szóló közlések elvesztek, és megtalálásuk egyetlen módja Buddha tanításainak a megvilágosodás ösvényének a megismerése. Mikao Usui akkor elutazott az Egyesült Államokba, ahol is hét évig élt. Amikor a kérdésére az ottani keresztények nem adtak további válaszokat, a chicagói egyetem teológiai szakának hallgatója lett. Úgy tartják, összehasonlító vallástudományt és filozófiát tanult, és ott szerezte meg a teológia doktora címet. Elsajátította a szanszkritnak, India és Tibet ősi tudományos nyelvének olvasását is. Usui még mindig nem jutott előbbre a gyógymód megtanulását illetően. Nincsenek további értesüléseink Mikao Usuiról, mint lelkészről vagy miniszterről, buddhistaként is pusztán annyit tudunk róla, hogy Japánba való visszatérése után visszavonult egy zen kolostorba. Érdekes megjegyezni: hiteles életrajzi adatok után kutatva William Rand reiki mester nem talált utalást arra, hogy Mikao Usui a Doshisha Egyetemen akár elöljáróként, akár tanárként, akár diákként megfordult volna. Továbbá nincsenek adatok a chicagói egyetem látogatásáról, sem arról, hogy ott végbizonyítványt kapott volna, könnyű volna arra a következtetésre jutni, hogy a történetet a nyugati világ kedvéért egészítették ki keresztény vonatkozásokkal azért, hogy a reiki gyógymód megdöbbentő erejét elfogadhatóvá tegyék az amerikaiak számára...
... A buddhista tanítás alapja a minden élő lény iránti együttérzés, az emberek és az állatok elleni agressziótól való mentesség, tartózkodás az emberek és az állatok ölésétől, valamint a mások szeretetteljes elengedéssel történő megsegítésének alapelve. A buddhizmusban a gyógyítás sokkal többet jelent a test gyógykezelésénél, hiszen a tudat és az érzelmek ugyancsak gyógyításra szorulnak, a gyógyításnak pedig mindenekelőtt szelleminek kell lennie. A világot káprázatnak tekinti, a tudat teremtményének, amely az Ürességből származik. A későbbi kereszténységben fellelhető példázatok és történetek - többek között a mustármagról szóló példázat, a tékozló fiú története, a hegyi beszéd és a sivatagi megkísértés félreérthetetlenül a buddhizmusból vétettek....
... Usui megtalálta amit keresett. A Krisztus előtti II. vagy III. században íródott tibeti szöveg, a Tantra Lotus Sutra (Tantra Lótusz szútra) tartalmazza a reiki-eljárások során alkalmazandó szimbólumokat. A gyógyítást csak a buddhista beavatottak őrizték meg, akik bár használták, de a létezését nem hozták nyilvánosságra. Mikao Usui
visszatért Japánba, és beköltözött egy zen kolostorba. Ott rátalált a gyógyító formulát leíró szövegekre, amelyeket immár eredeti szanszkrit nyelven olvashatott. Ám az anyag nem tartalmazott az energia felébresztésére és működtetésére vonatkozó közléseket. A leírtak tanúsága szerint az ismeretanyag efféle elhomályosítása szándékos volt a szútrákban avégett, hogy a gyakran nagy hatóerejű anyagot távol tartsák a megismerésére és helyes használatára felkészületlen illetéktelenektől.


Mobirise

Hawayo Takta

Hawayo Takata így írt erről:

Belemerült a szanszkrit nyelv tanulmányozásába, és amikor később annak tökéletes elsajátítását nagyon nehéznek találta, rábukkant egy formulára. Oly világos volt, mint a nap. Semmi bonyolult, inkább nagyon is egyszerű. Mint a kétszerkettő... így szólt tehát: „Rendben van, megtaláltam. Ám most értelmeznem kell, hiszen 2500 évvel ezelőtt íródott - ősrégi. Át kell vizsgálnom az egész szöveget.” Az átvizsgálás háromheti meditációt, böjtölést és imádkozást jelentett. A Koriyama hegyen meditációra alkalmas helyet keresett, és felhalmozott maga előtt huszonegy kis követ, amelyekkel az idő múlását követte; minden nap végén eldobott közülük egyet. A kutatás utolsó reggelén, a 21. napon a pirkadat előtti legsötétebb órában Usui fénygolyót látott maga felé közeledni. Az első gondolata az volt, hogy elrohan előle, de mégsem tette. Elhatározta: elfogadja azt, ami jön, és ami választ ad a meditációjára még akkor is, ha az a halálát jelentené. A fény befúródott a homlok csakrájába, és egy időre elveszítette az eszméletét. Azután „milliónyi-milliónyi szivárványbuborékot látott", és
végezetül úgy jelentek meg előtte a reiki szimbólumai, mintha képernyőre vetítették volna őket.
Ahogy a szimbólumok mindegyikét megtekintette, útmutatásokat is kapott róluk a gyógyító energia felébresztéséhez. Ez volt az első reiki összehangolás, egy ősi módszer szellemi úton történő újra felfedezése. Mikao Usui elhagyta a Koriyama hegyet, és tudta, hogyan kell úgy gyógyítani, ahogyBuddha és Jézus is gyógyított.

Create your own website with Mobirise